LISTOPAD 2022

Tematyka tygodniowa:

1.Zwierzęta leśne.

                 2. "Polska"- moja ojczyzna

  3. Pada deszcz

   4. Kosmos