Tematyka na wrzesień

1. W przedszkolu.

2. Oto ja.

3.Moja droga do przedszkola.

4.Jesień w parku i lesie.