Tematyka na wrzesień:

1. W przedszkolu

2. Oto ja

3.Moja droga do przedszkola

4. Jesień w parku