Tematyka na kwiecień

1. Mamy różne charaktery

2. Wiosna na wsi

3. Dbamy o przyrodę 

4. Polska - moja ojczyzna