Tematyka na luty:

1. Baśnie, bajki, bajeczki

2. Wspaniałe zabawy na śniegu

3. Tajemnice kosmosu

4. W dziecięcym laboratorium