"SMYKOWY SMYK"

W dniu 30.11.2023r dzieci z grupy "Mądre Sówki" uczestniczyli w koncercie dla dzieci „SMYKOWY SMYK” w Uniwersytecie Muzycznym.Dzieci podczas spotkania zapoznali się z budową instrumentów smyczkowych oraz wysłuchali następujących utworów:

- J. S. Bach  - Inwencja 2-głosowa a-moll

- J. Pachelbell – Kanon D-dur

- W. A. Mozart – Eine Kleine Nacht Music

- J. Sibelius – Kropelki wody

- J. Strauss – Polka pizzicato

- J. Brahms – Taniec węgierski nr 5 g – moll

- J. Strauss – Marsz Radeckyego

Na koniec wszyscy uczestnicy koncertu stali się jednym wielkim zespołem pod dyrygenturą prowadzącej koncert .

Uczestnicy koncertu byli zachwyceni nowymi doznaniami muzycznymi i z niecierpliwością czekają na następne doświadczenie muzyczne. 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Scena koncertowa. Scena koncertowa. Dzieci na widowni. Dzieci wraz z nauczycielami gotowe do powrotu.