KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA 2023/2024

                                               Dyrektor - mgr Ewa Ciećwierz

                                                   Wicedyrektor - mgr Bożena Korytko

nazwisko i imię kwalifikacje, uprawnienia stopień awansu zawodowego
Ewa Ciećwierz mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą  nauczyciel  dyplomowany
Bożena Korytko mgr wychowania  przedszkolnego, studia podyplomowe gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień zawodowy,
trener umiejętności społecznych TUS SST
nauczyciel  dyplomowany

Małgorzata
Fiedosiewicz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
nauczyciel dyplomowany
Katarzyna
Filipczuk
mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, studia podyplomowe
w zakresie edukacji i terapii osób
z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 
Teresa
Grochowska
mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji nauczyciel dyplomowany
Agata Jabłońska mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie wspierania indywidualnego rozwoju dziecka, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej nauczyciel dyplomowany
Janina Klepacka mgr pedagogiki wczesnoszkolnej nauczyciel dyplomowany
Marlena Ksepko mgr pedagogiki wczesnoszkolnej nauczyciel początkujący
Katarzyna
Matysiak
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej nauczyciel dyplomowany
Katarzyna
Pogorzelska
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany
Ewa Sidorowicz studia licencjackie - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna nauczyciel początkujący
Anna
Warżagolis
 mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z logopedii i  surdologopedii,
studia podyplomowe z bibliotekoznastwa
i informacji naukowej,
kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą
nauczyciel dyplomowany
Anna
Wyszyńska
mgr rewalidacji, studia podyplomowe
z logopedii, studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej
nauczyciel początkujący
Sylwia Zalewska mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, studia podyplomowe
w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika)
nauczyciel początkujący  
Alina Golonko mgr  psychologii, studia podyplomowe
z edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami ze spectrum autyzmu,
studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego z aktywizacją osób niepełnosprawnych, kurs kwalifikacyjny
z zarządzania oświatą, trener umiejętności społecznych TUS SST, kurs doskonalący tutorski - certyfikat tutora, certyfikat EMDR EUROPE, certyfikat ASSYST HEART
nauczyciel dyplomowany