Przedszkole przyjazne zdrowemu żywieniu, aktywności fizycznej, ekologii i twórczości dziecięcej.

 

Promocja zdrowia jest ideą europejską i ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie.
"NASZE PRZEDSZKOLE" to miejsce stwarzające dzieciom warunki do preferowania zdrowego stylu życia oraz poznawania siebie i świata w sposób ekologiczny .
W wieku przedszkolnym kształtuje się osobowość dziecka, dlatego jest to najlepszy okres do wprowadzenia elementów edukacji zdrowotnej i ekologicznej.
Dziecko jest częścią środowiska przyrodniczego, funkcjonuje w nim i korzysta z niego, dlatego tak ważne jest, by przygotować je intelektualnie i emocjonalnie do zdrowego stylu życia we współczesnym świecie .


 

Dodatkowym atutem edukacji zdrowotnej i ekologicznej już w przedszkolu jest przenoszenie wzorców środowiskowych do domu. Dziecko staje się nauczycielem swoich rodziców.
W ramach naszej koncepcji pracy przedszkola  prowadzimy cykliczne zajęcia ukierunkowane na temat  preferowania zdrowego stylu życia. Ukazujemy korzyści z tego płynące , zarówno dla samego dziecka jak i całej rodziny.
Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia na terenie przedszkola realizowane są programy:

 

 

Programy realizowane są systematycznie przez nauczycieli przedszkola oraz innych pracowników przedszkola przy współpracy rodziców.

Na zajęciach z rytmiki dzieci nie tylko poznają różne instrumenty, na których grają, ale także uczą się wyrażać nastrój dźwiękiem (np. instrumentem muzycznym, głosem), jak również próbują tworzyć różnorodne formy muzyczne np. improwizacje. Taniec nierozerwalnie związany z muzyką dostarcza dzieciom wiele radości, a poznawanie nowych układów, kroków i figur tanecznych uczy koordynacji ruchowej.

W naszym przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania świadomości zdrowotnej oraz ekologicznej. Kształtujemy ją poprzez udział dzieci w kołach zainteresowań:

 

  1. Koło matematyczne - p. Agata Jabłońska, p. Marlena Ksepko 

  2.  Koło ekologiczno - przyrodnicze - p. Katarzyna Pogorzelska, p. Anna Wyszyńska 

  3.  Koło matematyczne  - p. Aleksandra Hajduczenia, p. Katarzyna Filipczuk 

  4. Koło kulinarno-zdrowotne - p. Katarzyna Matysiak, p. Ewa Sidorowicz 


     
  5. Udział w akcjach ekologicznych : Zielonym do góry, Pola Nadziei

 

 

 


 

 

 

 

Sztuka to taniec i śpiew. Dzieci na zajęciach muzyczno- tanecznych poznają instrumenty, uczą się wyrażać swój nastrój dźwiękiem głosem, mimiką, ruchem. Tworzą różne formy muzyczno- ruchowe poznając nowe układy taneczne, kroki i figury.

 

 

 

 

 

 

 

 

Codzienne zajęcia z plastyki rozwijają wyobraźnię dziecka i sprzyjają tworzeniu i kreowaniu dziecięcego świata. 

 

 

 

 

Nad wyzwalaniem aktywności dzieci i ich naturalnego potencjału twórczego oraz budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie czuwa wyspecjalizowana kadra, która osiąga to stosując w codziennej pracy wiele nowatorskich form i metod pracy.