Współpraca z Książnicą Podlaską - Filią nr 15 przy ul. M.C.Skłodowskiej


Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od ich wczesnych lat. Już trzyletnie dzieci z zaciekawieniem oglądają z dorosłymi ilustracje, rozpoznają w książkach bliskie im elementy rzeczywistości. Literatura, zwłaszcza w przedszkolach, towarzyszy dzieciom prawie, na co dzień.

Nasze przedszkole zachęca swoich wychowanków do sięgania po książkę. Dzięki współpracy z Filią nr 15 Książnicy Podlaskiej i paniom tam pracującym, możemy pochwalić się tym, ze "torujemy drogę" przyszłym czytelnikom, zaszczepiamy chęć do czytania, utwierdzamy w przekonaniu, że książka to źródło wiedzy i przyjemności.

Spotkania z książką to okazja do wspólnej recytacji wierszy znanych autorów, poznawania sylwetek pisarzy i poetów, udziału w konkursach literackich, zgaduj- zgadulach.
Dzieci z naszego przedszkola z przyjemnością odwiedzają bibliotekę. Tematem pierwszego spotkania jest zapoznanie z biblioteką. Dzieci oglądają działy z różnymi książkami, katalogi biblioteczne, poznają sposoby odnalezienia potrzebnej książki wśród tysięcy innych. Dzieci są cały czas aktywne. Świadczą o tym ich wypowiedzi, pytania oraz uważne słuchanie objaśnień.
Spotkania w bibliotece, jak i te odbywające się na terenie przedszkola rozbudzają zainteresowania czytelnicze przedszkolaków, przybliżają dzieciom literaturę dziecięcą i jej autorów, są inspiracją działalności plastycznej. Dzieci wykonywały ilustracje do ulubionych bajek, rozwiązywały zagadki, brały udział w konkursach literackich organizowanych na terenie przedszkola lub biblioteki.
Dzięki współpracy z biblioteką przedszkole realizowało program edukacji patriotycznej, a także program czytelniczy "Mól książkowy"
Spotkania w bibliotece to nadzieja, że najmłodsze pokolenie lub choćby jego część będzie poszukiwać aktywnie wartości życiowych, rozrywki w książce i nie ulegnie modzie na bierny odbiór masowej kultury.
Każde wyjście do biblioteki daje dziecku możliwość obejrzenia wielu książek oraz wypożyczanie ich do domu gdzie są czytane wspólnie z rodzeństwem, rodzicami. Zbiory naszej przedszkolnej biblioteki również wzbogacamy o nowe pozycje.

Zaproponowana przez nas forma propagowania czytelnictwa, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości. O tym, jak ważne to zadanie, niech świadczą zaobserwowane przez nas efekty pracy:

* dzieci oswajają się z biblioteką- wiedzą, że mogą tu znaleźć nie tylko rozrywkę, ale i potrzebne informacje.
* uczą się poszanowania książek, doskonalą umiejętność słuchania ze zrozumieniem; rozwijają zainteresowania (przyrodnicze, geograficzne, motoryzacyjne itp.).
* nabywają umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć, przeżyć i opinii podczas dokonywania oceny przeczytanych utworów.
* rozwijają inwencję twórczą- odtwarzanie scenek, rysowanie i opisywanie własnymi słowami treści literackich.
* kształtują nawyki czytelnicze.
Wprowadzając dzieci w świat książek liczymy na to, że wyrobią w sobie nawyk czytania na całe życie.