Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
w Przedszkolu Samorządowym nr 52
im. Kubusia Puchatka
Zespołu Przedszkoli nr 4 w Białymstoku
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodniczący: Marta Witczyńska

Zastępca przewodniczącego: Natalia Stepanowicz

Skarbnik: Tomasz Witczyński

Członek Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Krejza

Członek Komisji Rewizyjnej: Izabela Orzechowska

Członek Rady Rodziców: Piotr Baku

Członek Rady Rodziców: Agnieszka Cylwik