Ramowy rozkład dnia

                                                                         DZIECI  3-4 LETNIE

    6.30 - 7.3O     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne,

                            konstrukcyjne, tematyczne, badawcze  - służące realizacji  podstawy programowej. Rozmowy w oparciu o oglądane 

                            ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne  itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie 

                             historyjek obrazkowych. Prace porządkowo- gospodarcze.

    7.30 - 8.00       Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne

    8.00 - 8.15      Zabawy ruchowe

    8.15 - 8.30      Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

    8.30 - 9.00      Śniadanie

    9.00 - 11.00    Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

                             Zabawy dowolne w sali inicjowane przez dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela - zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym.

                              Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze

    11.00 - 11.30   Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

    11.30 - 12.00   Obiad

    12.00 - 12.15   Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych

    12.15 - 14.30   Odpoczynek na leżakach

    14.30 - 14.45   Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku

    14.45 - 15.00   Podwieczorek

    15.00 - 17.00   Ćwiczenia  indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela

                            na podstawie literatury dziecięcej , czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy ze 

                            śpiewem, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, działania plastyczne. 

                            Rozchodzenie się dzieci

                                                                     7.30 - 12.30 - Realizacja podstawy programowej

 

                                                                    DZIECI 5 - 6 LETNIE

    6.30 - 7.30       Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem 

                             i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania 

                             przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. 

                             Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki  obrazkowe. Prace gospodarczo- porządkowe

    7.30 - 8.00        Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi

    8.00 - 8.30        Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania

    8.30 - 9.00       Śniadanie

    9.00 - 11.00     Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu  prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego

                              programu nauczania zgodnego z podstawą programową. Zabawy dowolne w sali  przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, zabawy w

                               języku obcym. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa

    11.00 - 11.30  Czynności higieniczno - sanitarne. Przygotowanie do obiadu.

    11.30 - 12.00   Obiad

    12.00 - 12.30  Mycie zębów . Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych

    12.30- 14.00   Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i  werbalnej dzieci,

                            praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa

    14.00 - 14.15   Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. 

    14.15 - 14.30   Podwieczorek

    14.30 - 17.00   Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości  dzieci, zabawy

                          i gry edukacyjne przy stolikach, z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne

                          prace porządkowe w sali, praca korekcyjno - kompensacyjna w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

                          Rozchodzenie się dzieci

 

                                                                 7.30 - 12.30   Realizacja podstawy programowej