Wykaz zajęć dodatkowych w przedszkolu

 

     1. Język angielski   -  dzieci z grupy I, II, III, IV, V, VI - p. Kinga Nesteruk

      2. Religia katolicka i prawosławna  -  dzieci z grupy IV, V, VI

- religia katolicka - p. Aniela Leonowicz

- religia prawosławna - p. Jolanta Łukaszewicz

     3. Koło plastyczne "Tęcza"  - dzieci z grupy III - p. Justyna Kużel

     4. Koło kulinarne  -  dzieci z grupy  VI- p. Katarzyna Matysiak

      5. Koło ekologiczno - badawcze dzieci z grupy IV- p. Agata Jabłońska


      6. Koło matematyczne "Matematyka - to lubię"  dzieci z grupy VI- p. Aleksandra Hajduczenia

       7. Koło twórczego przedszkolaka - dzieci z grupy V - p. Aneta Falkowska

     8. Kabaret ,, Truskawka"- dzieci z grupy IV - p. Anna Warżagolis

     9. Koło czytelnicze - dzieci z grupy V,  VI- p. Barbara Tomczak