Walentynkowa wycieczka do kina - Kłapouszki i Mądre Sowy

14 lutego nasze dwie grupy "Kłapouszki" i "Mądre Sowy" wybrały się do kina na film pt. "Yuku i magiczny kwiat". Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem oglądały przygody małej myszki Yuku. Wycieczka do kina dostarczyła dzieciom nowych doświadczeń i niezapomnianych wrażeń. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, rozwijanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, a także integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
Dzieci czekają na seans filmowy. Dzieci ustawiają się do wyjścia z galerii handlowej. Dzieci czekają na seans filmowy. Dzieci ustawiają się do wyjścia z galerii handlowej. Dzieci ustawiły się do zdjęcia pamiątkowego. Dzieci wracają z kina przez park. Dzieci zwiedzają korytarz kinowy. Dzieci wracają z kina przez park.