Współpraca z Białostockim Towarzystwem EsperantystówCześć! – Saluton! – witają Was dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku.
W obecnych czasach jednoczenia się Europy i świata poszukujemy lekarstwa kruszącego mury nienawiści i nietolerancji, ułatwiającego porozumiewanie się wszystkich ludzi. My dzieci za namową naszych Pań nauczycielek postanowiliśmy pójść drogą wskazaną przez twórcę języka esperanto Ludwika Zamenhofa i spróbować wcielić w życie jego idee.
A jak najłatwiej to zrobić? Oczywiście ucząc się esperanto. Esperanto – czyli mający nadzieję – nadzieję na porozumiewanie się ludzi z całego świata w jednym języku, który nie wyróżnia żadnego narodu, bo czerpie z różnych istniejących języków i jest własnością wszystkich ludzi.
Tak myślał Ludwik Zamenhof – jego twórca i jeden z najbardziej znanych białostoczan na świecie. Urodził się w Białymstoku w 1859 roku. Tu spędził lata dziecięce i młodość. W poplątanej językowo i kulturowo atmosferze miasta szukał drogi umożliwiającej ludziom wzajemne porozumiewanie bez mieszania się w życie wewnętrzne narodów i marginalizowanie ich języków i kultury. I znalazł – język międzynarodowy – esperanto.
W roku 2003 nawiązaliśmy kontakt z Białostockim Towarzystwem Esperantystów. Pani Elżbieta Karczewska – prezes towarzystwa – zaproponowała nam naukę i zabawę w esperanto. Uczestniczyliśmy w cotygodniowych 30 minutowych zajęciach.
Prowadziła je p. Katarzyna Pietuchowska. Poznawaliśmy podstawowe zwroty grzecznościowe, nazwy zwierząt, zabawek, dni tygodnia, pór roku, liczyliśmy do 10. Uczyliśmy się wierszy, piosenek i zabaw w języku esperanto.
Zrozumieliśmy, że robimy coś ciekawego kiedy 10. X. 2003 roku zainteresowało się nami Czeskie Radio "Radiożurnal". Odwiedził nas jego korespondent Pavel Nowak. Dzięki jego relacji słuchacze za granicą dowiedzieli się, że dzieci z naszego przedszkola uczą się języka esperanto.
Jako pełnoprawni członkowie wielkiej rodziny esperantystów uczestniczyliśmy w 144 rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa. 13. XII. 2003 roku w białostockiej kawiarni Fama występowaliśmy przed naszymi przyjaciółmi esperantystami z różnych stron Polski i Europy recytując wiersz Juliana Tuwima "Lokomotywa" – oczywiście w języku esperanto. Od tego momentu systematycznie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach esperanckiej rodziny.
14. 04. 2004 roku – spotkaliśmy się pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa, aby uczcić 87 rocznicę jego śmierci. Złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy symboliczny znicz pamięci na znak, że idea przyjaźni i porozumiewania się bez granic jest żywa Nasze umiejętności komunikowania się w języku esperanto prezentujemy też naszym rodzicom i przyjaciołom podczas uroczystości przedszkolnych. Sześciolatki zaprezentowały piosenki i wiersze oraz zabawy w tym języku podczas festynu z okazji Dnia Rodziny oraz zakończenia roku szkolnego i pożegnania przedszkola. Są to owoce pracy naszej i naszych Pań nauczycielek, które systematycznie z dziećmi powtarzają codziennie słówka – ucząc się języka razem z nami.
W roku 2004 następna grupa 5- Latów zaczęła uczyć się języka esperanto. Pierwszym sprawdzianem naszych umiejętności był występ przed przyjaciółmi esperantystami podczas świętowania w grudniu 2004 -145 rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa. Ubrani w stroje Jasełkowe zaśpiewaliśmy kilka kolęd w języku esperanto. Potem była wesoła zabawa i dmuchanie świec na olbrzymim urodzinowym torcie. Bawiliśmy się wspaniale oraz poznaliśmy wiele ciekawych osób z grona esperantystów.
30. 03. 2005 roku – to wielki dzień w naszym przedszkolu. Dzieci z grupy IV występują w ogólnopolskim programie telewizyjnym "Teleranek", a wszystko to za sprawą języka esperanto, którego się uczymy. Zainteresowały się tym media i TVP postanowiła zrealizować program na ten temat i dowiedzieć się dlaczego uczymy się esperanto. Do przedszkola zawitała ekipa telewizyjna. Pierwszy raz byliśmy świadkami realizacji programu telewizyjnego. My "mali esperantyści" popisywaliśmy się przed kamerą swoją znajomością esperanto – śpiewaliśmy piosenki, nazywaliśmy przedmioty, liczyliśmy, opowiadaliśmy o rodzinie i zwierzętach w tym języku. Potem wszyscy zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Miło będzie zobaczyć siebie w telewizji.
Niedługo potem znów spotkaliśmy się pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa aby przypomnieć jego idee i uczcić 88 rocznicę śmierci. Dzieci śpiewały piosenki oraz hymn esperantystów. Żółtymi żonkilami obdarowaliśmy przechodniów oraz złożyliśmy wielki bukiet pod pomnikiem. Niech idea przyjaźni wszystkich ludzi na całym świecie będzie wciąż żywa.
Wrzesień 2005 roku – to spotkanie z nową panią, która będzie uczyła nas języka esperanto – p. Cecylią Hlebowicz. Cotygodniowe spotkania z p. Celinką pozwoliły nam udoskonalić swoją znajomość esperanto. Zaczęliśmy budować zdania w tym języku – to efekt znajomości coraz większej ilości słówek. Dlatego podczas święta 10. XII. 2005 roku – 146 rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa mogliśmy wystąpić z krótką inscenizacją "Malkontente Cato" – czyli "Zdegustowany kot". Oczywiście zaprezentowaliśmy też piosenki i wiersze. Niektórym z nas udało się też porozmawiać z dorosłymi esperantystami w tym języku.
Kilka miesięcy później mogliśmy zaprezentować nasze umiejętności językowe na II Przeglądzie Zajęć Pozalekcyjnych – 9 marca 2006 roku.
I znów spotkaliśmy się wszyscy 13. 04. 2006 roku pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa, aby w 89 rocznicę śmierci twórcy międzynarodowego języka i propagatora idei przyjaźni i braterstwa między ludźmi różnych narodowości przypomnieć, że język, który stworzył prawie 100 lat temu jest wciąż żywy. Wakacje się skończyły. We wrześniu 2006 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a wraz z nim naukę esperanto. 6 - latki znów zaczęły uczyć się słówek w tym języku i próbować budować pierwsze zdania. Jak co roku prezentowaliśmy nasze umiejętności podczas 147 urodzin Ludwika Zamenhofa – 15. XII. 2006. Podczas corocznego spotkania w kawiarni Fama bawiliśmy się w znane nam zabawy – Stary niedźwiedź, Mam chusteczkę haftowaną – oczywiście w języku esperanto. Recytowaliśmy też wiersze i śpiewali piosenki w tym języku. Mogliśmy się przysłuchiwać rozmowom prowadzonym przez dorosłych esperantystów i podziwiać ich znajomość języka. Kilka dni później w trakcie wieczoru jasełkowego w naszym przedszkolu – śpiewaliśmy kolędy po esperancku – dołączyli się do nas nasi przyjaciele esperantyści – codzienni goście w naszej placówce.
Październik 2007 roku to ważny miesiąc – nasze przedszkole kończy 25 lat. Postanowiliśmy uczcić tę rocznicę nadaniem placówce imienia Kubusia Puchatka. Wszyscy cieszyliśmy się na ten dzień, każda grupa przygotowała występ, dzieci prezentowały tańce i piosenki. My – Mali Esperantyści – też zaprezentowaliśmy swoje umiejętności. Przedstawiliśmy inscenizację do wiersza Juliana Tuwima ,,Okulary” czyli "Okulvitroj".
Jak co roku spotkaliśmy się z dorosłymi esperantystami w kawiarni Fama w grudniu 2007 roku z okazji 149 rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa oraz 14 kwietnia 2008 roku pod pomnikiem z okazji 91 rocznicy jego śmierci. Na zakończenie tej uroczystości wspierani przez wiceprezydenta Aleksandra Sosnę i p. Elżbietę Karczewską wypuściliśmy w powietrze setki kolorowych baniek mydlanych, które zaniosły pozdrowienia esperantystom na całym świecie.
W roku 2008 praca naszych pań została dostrzeżona i nagrodzona przez Przewodniczącego Rady Miasta nagrodą dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za całokształt działalności w dziedzinie propagowania języka esperanto na Podlasiu. Latem 2009 roku Białystok stał się miejscem gdzie zatryumfowała przyjaźń wśród ludzi różnych narodów, którzy przyjechali do naszego miasta z całego świata. W ramach przygotowań do Międzynarodowego Kongresu Esperantystów, nakręcony został przez telewizję internetową ITVC cykl audycji i lekcji języka esperanto Nasze przedszkolaki pokazały jak uczą się codziennie tego języka. Teraz kto chce się uczyć esperanto może oglądać te lekcje i brać z nas przykład.
W następnych latach również aktywnie uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych. Szczególnie ciekawa inicjatywą była akcja Kot tolerancji oraz wydanie książki hiszpańskiego autora Moisesa Gutierreza Raimundeza Pt: "Kot Kolor" . To historia niewidomego kota, który rozbudził serca wielu dzieciom. Książka ta wydana została w czterech językach w tym w języku esperanto . Pisarza wraz z grupą esperantystów gościliśmy w naszym przedszkolu wiosna 2011roku. Kolejne lata to wytężona praca nad "szlifowaniem języka" i poznawaniem historii jego twórcy. Uczymy się języka esperanto, ale chcemy też lepiej poznać jego twórcę Ludwika Zamenhofa. Nasze Panie opowiadają nam o jego życiu – wiemy, że był lekarzem, że urodził się w Białymstoku, tu spędził dzieciństwo i młodość. Wędrowaliśmy po mieście jego śladami – Rynek Główny – gdzie spędzał wiele czasu przysłuchując się rozmowom prowadzonym w różnych językach, myśląc o stworzeniu jednego języka, który połączy ludzi z różnych miejsc świata i różnych kultur. Ulica Zamenhofa – dawna Zielona, gdzie stał jego dom rodzinny. Stara Synagoga, gdzie mieści się Towarzystwo Esperantystów i gdzie jesteśmy częstymi gośćmi podczas spotkań i lekcji języka esperanto. Miejsce gdzie stoi pomnik i gdzie co roku przypominamy, że idee esperanto wciąż żyją i ludzie wciąż uczą się tego języka.
Opowiadamy dzieciom z naszego przedszkola o Ludwiku Zamenhofie oraz zorganizowaliśmy konkurs plastyczny "Ludwik Zamenhof w oczach dzieci". Prace, które powstały były wyeksponowane podczas 94 Światowego Kongresu Esperantystów w naszym mieście.
Uważamy, że Ludwik Zamenhof zasłużył sobie swoim życiem i działalnością na miano Białostoczanina Wszech Czasów. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w plebiscycie organizowanym przez Kurier Poranny i zagłosować na Ludwika Zamenhofa Kolejną książka wydaną dla dzieci w języku esperanto w 2013r była: Historia Kuki – małej kukułki , która wypadła z gniazda. Uczyła ona szacunku, tolerancji, empatii. Książkę promował sam autor na uroczystych obchodach 155 rocznicy urodzin Ludwika Zamenhoffa. Każdy z nas małych esperantystów taką książkę otrzymał.
My dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka przyrzekamy , że ucząc się nadal języka esperanto będziemy propagować i wcielać w życie idee jego twórcy Ludwika Zamenhofa. O przyjaźni, tolerancji i harmonii między ludźmi różnych narodowości w walce o lepszy świat.

Gis la revido!