DEKALOG RODZICA

1. Miłość daje miłość - uczę swoje dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności względem drugiego człowieka.

2. Szanuję cudze poglądy - staram się spokojnie wysłuchać relacji mojego dziecka zanim wyrażę ostateczną opinię.

3. Lęk jest wrogiem zaufania - dążę do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, atmosfery przychylności i aprobaty.

4. Autorytety są drogowskazami w osiąganiu życiowych celów - podsuwam mojemu dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi dla ojczyzny, kultury, nauki i sportu.

5. Przykład własnego życia jest najlepszą nauką - unikam fałszu i dwuznaczności w swoim postępowaniu.

6. Mówię dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi - mobilizuję je do działania, wskazuję jego mocne strony.

7. Umiem czytać swoje dziecko - znam jego psychikę, zachowanie, potrafię szybko zareagować na pojawiające się zagrożenia.

8. Empatia to dar rozumienia bez słów - reaguję na przeżycia dziecka właściwą, emocjonalną postawą.

9. Pochwała jest motorem dalszych sukcesów - rozsądnie nagradzam sukcesy swego dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania.

10. Pomagam w granicach rozsądku - uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji i wyborów.