DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ

Patriotyzm - to przywiązanie do swej Ojczyzny i narodu, umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. Patriotyzm - to troska o swoją Ojczyznę. To gotowość do pracy dla jej dobra, dążenie do służenia jej i w razie potrzeby jej obrona. To także solidaryzowanie się z własnym narodem i społecznością na dobre i na złe.
Aby dobrze wychować dzieci w duchu patriotyzmu i związanymi z nim wszelkimi wartościami wskazanym jest, aby już od najmłodszych lat dzieci miały możliwość uczestniczenia bezpośrednio, bądź pośrednio w różnych uroczystościach o charakterze patriotycznym. Przy takich okazjach dzieci uczą się szacunku dla symboli narodowych oraz poczucia dumy z przynależności narodowej.
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. My także postanowiliśmy uczcić nasze barwy ojczyste - po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce, zorganizowaliśmy skromne obchody tego święta w przedszkolu. Uroczystość przygotowały dzieci z grupy Króliczki 5- latki i Kłapouszki 5- latki . Dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny: recytowały wiersze o fladze i ojczyźnie, śpiewały piosenki , a także wysłuchały legendy o Lechu i białym orle, słuchały również hymnu narodowego, który na zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewały.
Dzięki temu spotkaniu nabyły większej świadomości narodowej, utrwaliły wygląd flagi narodowej i godła Polski, poznały legendy o powstaniu państwa polskiego, zrozumiały że hymn narodowy jest pieśnią wszystkich Polaków. Dzieci zrozumiały, że Polacy- to mieszkańcy tego samego terytorium, mówiący tym samym językiem- łączy nas wspólny symbol biało- czerwona flaga i Orzeł Biały.
Opracowały:
mgr Małgorzata Fiedosiewicz
mgr Anna Warżagolis