WYNIKI REKRUTACJI

Informujemy, iż listy kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego nr 52 Kubusia Puchatka na rok szkolny 2022/2023

będą wywieszone 29 marca 2022r. o godzinie 15.00.

Od 29.03.2022 - 1.04.2022 rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 
Rekrutacja 2022/2023

24 lutego - 10 marca 2022 r. do godz. 15:00 - termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokładne terminy postępowanie rekrutacyjnego dostępne są również na stronie
www.bialystok.pl
w zakładce dla mieszkańców/edukacja/rekrutacja

Ze względu na zagrożenie COVID-19
DNI OTWARTE nie odbędą się

Prosimy o śledzenie strony internetowej
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 85 742 62 81  Do pobrania: