Opłaty za przedszkole

Podstawa prawna

Zasady

                                                                     Opłaty wnosimy do 10-go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
                                                                                      konto za pobyt: 05 1240 1037 1111 0011 1617 7071
                                                                        konto za żywienie: 03 1240 1037 1111 0011 1617 7592

Opłatę za pobyt i żywienie wpłacamy z dołu za dany miesiąc ( po przechodzonym miesiącu). 

       Na podstawie art. 106 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz 1082 ze zm.)
zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Białymstoku informujemy,
iż stawka żywieniowa od 1 września wynosi 9 zł.