Opłaty za przedszkole

 

   Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Wpłat za przedszkole dokonujemy tylko przelewem na dwa oddzielne konta:

 

Każdy Rodzic otrzymuje informację - wydruk z kwotą do wpłacenia za przedszkole oraz numerem konta na który należy zrobić przelew.

Na przelewie proszę wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

W razie wątpliwości proszę skonsultować się z Intendentem przedszkola.

 

Termin płatności do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.

Za wpłaty po terminie są naliczane odsetki ustawowe.